NVDB DatakatalogGrasdekker 15

Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes som "grasplen" eller "grasbakke". Disse områdene er parklike og inngår ikke som en del av kantklipp.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100015
<>
Type 4129
Grasplen
Grasbakke
Areal 1354
<Tall> [m2]
Sluttdato for garantitid 10493
<Dato>
Anleggsår 10303
<Tall>
Tilleggsinformasjon 9983
<Tekst>
Eier 10874
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8784
Uavklart
Kommune
Privat
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11036
<Tekst>
Geometri, linje 4723
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8911
<GeomFlate>
Utgår_Geometri, punkt 8937
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk