NVDB DatakatalogGrasdekker 15

Grasdekker er grønne områder som skal binde sammen veg og omgivelser, samt skape grønne områder eller landskapsrom og framstå som jevn og ensartet. Jamfør håndbok R610 (tidligere HB111). Grasdekke omfatter grasplen, grasbakke og eng, disse områdene inngår ikke som del av kantklippareal. Grasplen er en kortklipt gressflate, eventuelt som er en del av et prydanlegg. Grasbakke er en gressflate som kan ha innslag av blomstrende urter. Eng er arealer med blomstrende urter og gras. Merknad: Det er er nylig åpnet for å også registrere eng som Grasdekker (se også Naturområde).

Egenskapstyper

Type 4129
5090: Grasplen
5092: Grasbakke
21661: Eng
Klippefrekvens 12562
21648: Annen klippefrekvens
21644: 10-20 ganger i sesong
21645: 3-4 ganger i sesong
21646: 2 ganger i sesong
21647: 1 gang i sesong
Areal 1354
Tall [m2]
Sluttdato for garantitid 10493
Dato
Spesielle hensyn 12559
21627: Ja
21628: Nei
Etableringsår 10303
Tall
Tilleggsinformasjon 9983
Tekst
Prosjektreferanse 11036
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12271
Tekst
Eier 10874
17920: Fylkeskommune
17921: Uavklart
18631: Stat, Nye Veier
17917: Stat, Statens vegvesen
17918: Kommune
17919: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8784
17761: Uavklart
11624: Kommune
11625: Privat
11626: Statens vegvesen
19978: Fylkeskommune
18795: Nye Veier
18924: OPS
Geometri, linje 4723
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8911
GeomFlate
Utgår_Geometri, punkt 8937
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk