NVDB DatakatalogGrasdekker 15

Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes som "grasplen" eller "grasbakke". Disse områdene er parklike og inngår ikke som en del av kantklipp.

Egenskapstyper

Type 4129
5090: Grasplen
5092: Grasbakke
Areal 1354
Tall [m2]
Sluttdato for garantitid 10493
Dato
Etableringsår 10303
Tall
Tilleggsinformasjon 9983
Tekst
Prosjektreferanse 11036
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12271
Tekst
Eier 10874
17920: Fylkeskommune
17921: Uavklart
18631: Stat, Nye Veier
17917: Stat, Statens vegvesen
17918: Kommune
17919: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8784
17761: Uavklart
11624: Kommune
11625: Privat
11626: Statens vegvesen
19978: Fylkeskommune
18795: Nye Veier
18924: OPS
Geometri, linje 4723
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8911
GeomFlate
Utgår_Geometri, punkt 8937
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk