NVDB DatakatalogFjellrom 147

Utsprengt del av tunnel som er avgrenset fra selve tunnelløpet med vegg/dør.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100147
<>
Bruksområde 1279
Betjeningsstasjon tunnel
Kiosk/trafo/skap
Pumpestasjon/basseng
Lager
Byggeår 10293
<Tall>
Eier 8002
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8067
Uavklart
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11087
<Tekst>
Geometri, punkt 4822
<GeomPunkt>
Geometri, linje 8934
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 10964
<GeomFlate>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk