NVDB DatakatalogBergrom 147

Utsprengt del av tunnel som er avgrenset fra selve tunnelløpet med vegg/dør.

Egenskapstyper

Bruksområde 1279
4610: Betjeningsstasjon tunnel
4611: Kiosk/trafo/skap
4612: Pumpestasjon/basseng
4613: Lager
19461: Avstengt/ikke i bruk
Etableringsår 10293
Tall
Tilleggsinformasjon 11581
Tekst
Prosjektreferanse 11087
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12327
Tekst
Eier 8002
18568: Stat, Nye Veier
10730: Fylkeskommune
17579: Uavklart
10268: Stat, Statens vegvesen
10332: Kommune
10396: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8067
18784: Nye Veier
18913: OPS
17717: Uavklart
10617: Privat
10539: Kommune
10461: Statens vegvesen
19934: Fylkeskommune
Geometri, punkt 4822
GeomPunkt
Geometri, linje 8934
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 10964
GeomFlate

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk