NVDB DatakatalogMembran 145

Tett duk f.eks brukt i forbindelse med vanntetting i tunnel.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100145
<>
Byggeår 10326
<Tall>
Produktinformasjon 1456
<Tekst>
Prosjektreferanse 11086
<Tekst>
Geometri, linje 4821
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8907
<GeomFlate>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk