NVDB DatakatalogPlastring/Erosjonssikring 144

Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.

Egenskapstyper

Bruksområde 1277
3280: Elveerosjon
3281: Bølgeerosjon
3282: Overflateerosjon i skråning
3960: Overflateglidninger i skråning
Type 1171
2305: Grus/knuste masser
21300: Matte av naturmateriale
3047: Sprengt stein
19230: Geotekstiler
3807: Sprengt stein m filterlag
Areal 11392
Tall [m2]
Etableringsår 10337
Tall
Tilleggsinformasjon 11393
Tekst
Arkivreferanse 11327
Tekst
Prosjektreferanse 11085
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12325
Tekst
Eier 8001
17572: Uavklart
18566: Stat, Nye Veier
10729: Fylkeskommune
10267: Stat, Statens vegvesen
10331: Kommune
10395: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8066
17716: Uavklart
10616: Privat
10538: Kommune
10460: Statens vegvesen
18781: Nye Veier
19933: Fylkeskommune
18910: OPS
Geometri, linje 4820
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8878
GeomFlate
Vannoverdekning 1873
3525: Ja
3563: Nei
3806: Delvis

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk