NVDB DatakatalogPlastring/Erosjonssikring 144

Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.

Egenskapstyper

Bruksområde 1277
3280: Hindre elveerosjon
3281: Hindre vann/sjø erosjon
3282: Hindre skråningserosjon
3960: Sikre skråningsstabilitet
Type 1171
2305: Grus
3047: Sprengt stein
3807: Sprengt stein m filterlag
Byggeår 10337
Tall
Eier 8001
17572: Uavklart
18566: Stat, Nye Veier
10729: Fylkeskommune
10267: Stat, Statens vegvesen
10331: Kommune
10395: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8066
17716: Uavklart
10616: Privat
10538: Kommune
10460: Statens vegvesen
18781: Nye Veier
18910: OPS
Prosjektreferanse 11085
Tekst
Geometri, linje 4820
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8878
GeomFlate
Vannoverdekning 1873
3525: Ja
3563: Nei
3806: Delvis

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk