NVDB DatakatalogPlastring/Erosjonssikring 144

Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100144
<>
Bruksområde 1277
Hindre elveerosjon
Hindre vann/sjø erosjon
Hindre skråningserosjon
Sikre skråningsstabilitet
Type 1171
Grus
Sprengt stein
Sprengt stein m filterlag
Byggeår 10337
<Tall>
Eier 8001
Uavklart
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8066
Uavklart
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11085
<Tekst>
Geometri, linje 4820
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8878
<GeomFlate>
Vannoverdekning 1873
Ja
Nei
Delvis

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk