NVDB DatakatalogRekkverksende 14

en spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjøresel blir minst mulig (Håndbok N101 (231))

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100014
<>
Type 1096
Sideforankring
Ettergivende
Avslutning i full høyde uten utsvingning
Rekkverk avsluttet utenfor sikkerhetssonen
Avslutning i full høyde og utsvinget
Nedføring i bakken uten utsvinging
Nedføring i bakken og utsvinget
Sideforankring i fjellskjæring
Avslutning i annet vegobjekt
Sideforankring i jordskjæring
Sideforankring i mur
Sideforankring i tunnelportal
Sideforankring i naboelement
Produktnavn/typegodkjenning 10724
ABC-Terminal - P4
ABC-Terminal - P3
ABC-Terminal - P2
ESPEN - P4
Euro ET - P4
MCG-TE-P4 - P4
Primus P2
SafeEnd - P4
Trend DS - P2
Trend DS - P4
Trend SS - P4
Trend SS - P2
XT 110 - P4
XTD 110 - P4
ZT1 - P4
ZT2 - P4
Lengde 1303
<Tall> [m]
Stolpeavstand 4660
1.0 m
2.0 m
3.0 m
4.0 m
1.33 m
1.8 m
2.3 m
Oppsettingsår 10346
<Tall>
Tilleggsinformasjon 9550
<Tekst>
Prosjektreferanse 11035
<Tekst>
Geometri, punkt 4722
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk