NVDB DatakatalogRekkverksende 14

En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjøresel blir minst mulig (Håndbok N101)

Egenskapstyper

Type 1096
5733: Sideforankring
5734: Ettergivende
5735: Avslutning i full høyde uten utsvingning
13720: Rekkverk avsluttet utenfor sikkerhetssonen
13721: Avslutning i full høyde og utsvinget
2458: Nedføring i bakken uten utsvinging
2459: Nedføring i bakken og utsvinget
5723: Sideforankring i fjellskjæring
2460: Avslutning i annet vegobjekt
5724: Sideforankring i jordskjæring
5725: Sideforankring i mur
5726: Sideforankring i tunnelportal
5727: Sideforankring i naboelement
Produktnavn/typegodkjenning 10724
17319: ABC-Terminal - P4
17320: ABC-Terminal - P3
17321: ABC-Terminal - P2
17322: ESPEN - P4
17323: Euro ET - P4
18507: SafeEnd - P2
17324: MCG-TE-P4 - P4
18508: SMA T2
17325: Primus P2
18509: SMA T4
17326: SafeEnd - P4
18510: SafeEnd 80T-NO - Tunnel
17327: Trend DS - P2
17328: Trend DS - P4
17329: Trend SS - P4
17330: Trend SS - P2
17331: XT 110 - P4
17332: XTD 110 - P4
17333: ZT1 - P4
17334: ZT2 - P4
20343: SMA T1
Lengde 1303
Tall [m]
Stolpeavstand 4660
[m]
5745: 1.0
5746: 2.0
5747: 3.0
5748: 4.0
13716: 1.33
13717: 1.8
13719: 2.3
Etableringsår 10346
Tall
Tilleggsinformasjon 9550
Tekst
Prosjektreferanse 11035
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12270
Tekst
Geometri, punkt 4722
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk