NVDB DatakatalogFyllingsskråning 137

Skråflate som er del av begrensningen av en fylling.

Egenskapstyper

Helning 11528
19584: Brattere enn 1:1,25
19585: 1:1,25
19586: 1:1,5
19587: 1:2
19588: 1:3
19589: 1:4
19590: 1:5
19591: Slakere enn 1:5
Høyde, maksimal 1871
Tall [m]
Bredde, gjennomsnitt 2242
Tall [m]
Areal 1392
Tall [m2]
Etableringsår 10298
Tall
Tilleggsinformasjon 11579
Tekst
Prosjektreferanse 11084
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12324
Tekst
Eier 11968
20512: Kommune
20513: Privat
20514: Uavklart
20509: Stat, Statens vegvesen
20510: Stat, Nye Veier
20511: Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 12000
20707: Statens vegvesen
20708: Nye Veier
20709: Fylkeskommune
20710: OPS
20711: Kommune
20712: Privat
20713: Uavklart
Geometri, linje 4817
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 10961
GeomFlate
Utgår_Type 1166
2288: Jord
2258: Stein/fjell, sprengt
2370: Bark
2372: Lettklinker
2362: Gassbetongbrudd
3275: Lette masser
3707: Blandede masser
2365: Ekspandert polystyren
Utgår_Helning 1758
Tall []

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk