NVDB DatakatalogFylling 137

Skråflate som er del av begrensningen av et fyllingsvolum. I tillegg til ei eller to fyllinger (evt. en på hver side av vegen) begrenses fyllingsvolumet av vegens planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for fylling.

Egenskapstyper

Helning 1758
<Tall> []
Høyde, maksimal 1871
<Tall> [m]
Bredde, gjennomsnitt 2242
<Tall> [m]
StrekningTilknytning 100137
<>
Type 1166
Jord
Stein/fjell, sprengt
Bark
Lettklinker
Gassbetongbrudd
Lette masser
Blandede masser
Ekspandert polystyren
Areal 1392
<Tall> [m2]
Byggeår 10298
<Tall>
Prosjektreferanse 11084
<Tekst>
Geometri, linje 4817
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 10961
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk