NVDB DatakatalogPort/Dør 13

Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100013
<>
Bruksområde 1251
Tunnel, tilgang sideløp
Tunnel, tilgang fjellrom
Tilgang bygning
Type 1095
Dør
Leddport
Skyvedør
Utforming 1706
Enkel
Todelt
Materiale 3701
Plast
Aluminium
Stål
Tre
Bredde 1680
<Tall> [m]
Høyde 1577
<Tall> [m]
Normal stilling 3730
Lukka, låst
Lukka, ulåst
Åpen
Branndør 3509
Ja
Nei
Byggeår 10338
<Tall>
Driftsmerking 10475
<Tekst>
Produktnavn 1434
<Tekst>
Produsentnavn 1512
<Tekst>
Eier 9782
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 3820
Uavklart
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Prosjektreferanse 11034
<Tekst>
Geometri, punkt 4721
<GeomPunkt>
Produktnavn låsesylinder 3813
<Tekst>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk