NVDB DatakatalogTilstand/skade, dekke 123

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på vegdekke.

Egenskapstyper

Antall 2205
<Tall> [stk]
StrekningTilknytning 100123
<>
Skadetype 1162
Sporslitasje
Område med krakkelering
Langsgående dekkesprekk
Tverrsgående dekkesprekk
Overflateskade
Årsak til skade/mangel 2001
Dårlig vegfundament
Telefarlig materiale
Dårlig drenering
Sporslitasje
Dårlige grunnforhold
Registreringsdato 2009
<Dato>
Dato kontrollert 8775
<Dato>
Tilleggsinformasjon 7852
<Tekst>
Geometri, linje 4814
<GeomLinje eller Kurve>
Alvorlighetsgrad 1998
Middels
Stor
Kritisk
Liten
Utbredelse 2000
Liten
Middels
Stor

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk