NVDB DatakatalogTilstand/skade, dekke 123

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på vegdekke.

Egenskapstyper

Antall 2205
Tall [stk]
Skadetype 1162
17906: Sporslitasje
20083: Hull
2617: Område med krakkelering
2618: Langsgående dekkesprekk
2619: Tverrsgående dekkesprekk
2620: Overflateskade
Årsak til skade/mangel 2001
2640: Dårlig vegfundament
2641: Telefarlig materiale
2642: Dårlig drenering
17878: Sporslitasje
2639: Dårlige grunnforhold
Registreringsdato 2009
Dato
Dato kontrollert 8775
Dato
Tilleggsinformasjon 7852
Tekst
Geometri, linje 4814
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 12187
GeomFlate
Alvorlighetsgrad 1998
2628: Middels
2633: Stor
2637: Kritisk
2623: Liten
Utbredelse 2000
2625: Liten
2630: Middels
2635: Stor

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk