NVDB DatakatalogHøydemåling 113

Strekning med gitt høyde relatert til bestemt vegobjektforekomst. Inneholder egenhøyde start/slutt, samt høyde over vegkant

Egenskapstyper

Høyde, start 1591
Tall [m]
Høyde, slutt 7568
Tall [m]
Høyde over veg, start 2252
Tall [m]
Høyde over veg, slutt 7569
Tall [m]
Kvalitet 2109
4626: Skjønn
4627: Målt
Målt år 10310
Tall
Geometri, linje 4809
GeomLinje eller Kurve

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk