NVDB DatakatalogHøydemåling 113

Strekning med gitt høyde relatert til bestemt vegobjektforekomst. Inneholder egenhøyde start/slutt, samt høyde over vegkant

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100113
<>
Høyde, start 1591
<Tall> [m]
Høyde, slutt 7568
<Tall> [m]
Høyde over veg, start 2252
<Tall> [m]
Høyde over veg, slutt 7569
<Tall> [m]
Kvalitet 2109
Skjønn
Målt
Målt år 10310
<Tall>
Geometri, linje 4809
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk