NVDB DatakatalogService 110

Vegobjekt som gir informasjon om service som er aktuell for trafikantene

Egenskapstyper

Informasjon 1918
<Tekst>
PunktTilknytning 100110
<>
Type 1159
Kiosk
Gatekjøkken
Rastemulighet
Kafe
Parkeringsanlegg
Vegkro
Parkeringsanlegg, langtidsparkering
Telefon
Venterom
Offentlig toalett
Offentlig toalett, handikap
Stellerom
Butikk, dagligvarer
Bensinstasjon
Tømmeanlegg bobil
Hotell
Pensjonat
Post
Bank
Turistinformasjon, kontor
Turistinformasjon, infotavle
Campingplass
Hytteutleie
Hvileplass for langtransport
Severdighet
Utsiktspunkt
Badeplass
Etableringsår 10351
<Tall>
Geometri, punkt 4806
<GeomPunkt>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk