NVDB DatakatalogUtgår_Stolpe, generell 11

Stolpe/mast uten lysarmatur benyttet for framføring av kabel/ledning.

Egenskapstyper

Utgår_Type 1093
2420: Massiv
2421: Hul
2422: Tårn/fagverk
Utgår_Farge 1291
Tekst
Utgår_Materialtype 1397
2227: Metall, stål, galvanisert
2264: Plast
2185: Tre
2249: Metall, aluminium
2203: Betong
Utgår_Produktnavn 1432
Tekst
Utgår_Leverandør 1469
Tekst
Utgår_Fabrikant 1510
Tekst
Utgår_Tykkelse 1615
Tall [mm]
Utgår_Avskjæringsledd 1661
3552: Nei
3514: Ja
Utgår_Fundamentering 1666
2432: I/på jordfundament
2423: Jordstikk
2427: I/på fjellfundament
3262: I/på fjell
Utgår_Tverrsnittform 1674
2529: Rektangulært
2531: Firkanta
2437: I-form
2438: H-form
2439: T-form
2526: Sirkulært
Utgår_Høyde, egen 1898
Tall [m]
Utgår_Antall 2186
Tall [stk]
Utgår_Avstand fra vegkant 2295
Tall [m]
Utgår_Geometri, punkt 4719
GeomPunkt
Utgår_Vedlikeholdsansvarlig 8049
17702: Uavklart
10599: Privat
10521: Kommune
17898: Nettselskap
10443: Statens vegvesen
Utgår_Oppsettingsår 10364
Tall
Utgår_Eier 10845
17892: Stat
17893: Fylkeskommune
17894: Kommune
17895: Privat
17896: Nettselskap
17897: Uavklart

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk