NVDB DatakatalogUtgår_Stolpe, generell 11

Stolpe/mast uten lysarmatur benyttet for framføring av kabel/ledning.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100011
<>
Utgår_Type 1093
Massiv
Hul
Tårn/fagverk
Utgår_Farge 1291
<Tekst>
Utgår_Materialtype 1397
Metall, stål, galvanisert
Plast
Tre
Metall, aluminium
Betong
Utgår_Produktnavn 1432
<Tekst>
Utgår_Leverandør 1469
<Tekst>
Utgår_Fabrikant 1510
<Tekst>
Utgår_Tykkelse 1615
<Tall> [mm]
Utgår_Avskjæringsledd 1661
Nei
Ja
Utgår_Fundamentering 1666
I/på jordfundament
Jordstikk
I/på fjellfundament
I/på fjell
Utgår_Tverrsnittform 1674
Rektangulært
Firkanta
I-form
H-form
T-form
Sirkulært
Utgår_Høyde, egen 1898
<Tall> [m]
Utgår_Antall 2186
<Tall> [stk]
Utgår_Avstand fra vegkant 2295
<Tall> [m]
Utgår_Geometri, punkt 4719
<GeomPunkt>
Utgår_Vedlikeholdsansvarlig 8049
Uavklart
Privat
Kommune
Nettselskap
Statens vegvesen
Utgår_Oppsettingsår 10364
<Tall>
Utgår_Eier 10845
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Nettselskap
Uavklart

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk