NVDB DatakatalogVærutsatt veg 107

Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Strekning defineres fra stengningspunkt til stengningspunkt (gjerne fastmonterte vegbommer). Kortere lokale strekninger med konkrete problemstillinger regsitreres som Naturfare (VT 957)

Egenskapstyper

Fjellovergang 12228
21341: Ja
21342: Nei
Navn 1082
Tekst
Sted, fra 12220
Tekst
Sted, til 12221
Tekst
Sted lokalt, fra 12222
Tekst
Sted lokalt, til 12223
Tekst
Ansvarlig VTS 12229
21344: VTS Sør
21345: VTS Vest
21346: VTS Midt
21347: VTS Nord
21343: VTS Øst
Stedlig beredskap 3107
4614: Ja
4615: Nei
Ekstra vintervedlikehold 8835
11776: Ja
11777: Nei
17891: Uavklart
Snødybde 2103
Tall [cm]
Antall stengte døgn 1917
Tall
Vinterstengt, fra dato 2074
KortDato
Vinterstengt, til dato 2223
KortDato
Nattestengt, fra dato 2073
KortDato
Nattestengt, til dato 2222
KortDato
Avgrensa vinterdrift, fra dato 8836
KortDato
Avgrensa vinterdrift, til dato 8837
KortDato
Tilleggsinformasjon 10765
Tekst

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk