NVDB DatakatalogVærutsatt veg 107

Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Strekning defineres fra stengningspunkt til stengningspunkt (gjerne fastmonterte vegbommer). Kortere lokale strekninger med konkrete problemstillinger regsitreres som Naturfare (VT 957)

Egenskapstyper

Navn 1082
Tekst
Høyfjellsstrekning 8835
11776: Ja
11777: Nei
17891: Uavklart
Stedlig beredskap 3107
4614: Ja
4615: Nei
Snødybde 2103
Tall [cm]
Antall stengte døgn 1917
Tall [stk]
Vinterstengt, fra dato 2074
KortDato
Vinterstengt, til dato 2223
KortDato
Nattestengt, fra dato 2073
KortDato
Nattestengt, til dato 2222
KortDato
Avgrensa vinterdrift, fra dato 8836
KortDato
Avgrensa vinterdrift, til dato 8837
KortDato
Tilleggsinformasjon 10765
Tekst

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk