NVDB DatakatalogVærutsatt veg 107

Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Merknad: Strekninger kan ikke ha dobbeltregistreringer (overlapp), ved flere likestilte naturfarer beskrives dette under "Tilleggsinformasjon"

Egenskapstyper

Navn 1082
Tekst
Høyfjellsstrekning 8835
11776: Ja
11777: Nei
17891: Uavklart
Stedlig beredskap 3107
4614: Ja
4615: Nei
Snødybde 2103
Tall [cm]
Antall stengte døgn 1917
Tall [stk]
Vinterstengt, fra dato 2074
KortDato
Vinterstengt, til dato 2223
KortDato
Nattestengt, fra dato 2073
KortDato
Nattestengt, til dato 2222
KortDato
Avgrensa vinterdrift, fra dato 8836
KortDato
Avgrensa vinterdrift, til dato 8837
KortDato
Hovedproblem 9957
16166: Snøfokk
19014: Sandflukt
16167: Vind
16168: Bølger
16969: Flom
16169: Stormflo
16970: Isgang
Gjentakelsesintervall 9958
16171: Flere ganger per måned
16172: Flere ganger per år
16173: 1-2 ganger årlig
16174: Hver 2.-5. år
16175: Sjeldnere enn hvert 5. år
Terskelverdi 9959
Tekst
Kilde 9960
Tekst
Tilleggsinformasjon 10765
Tekst

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk