NVDB DatakatalogVærutsatt veg 107

Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Merknad: Strekninger kan ikke ha dobbeltregistreringer (overlapp), ved flere likestilte naturfarer beskrives dette under "Tilleggsinformasjon"

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100107
<>
Navn 1082
<Tekst>
Høyfjellsstrekning 8835
Ja
Nei
Uavklart
Stedlig beredskap 3107
Ja
Nei
Snødybde 2103
<Tall> [cm]
Antall stengte døgn 1917
<Tall> [stk]
Vinterstengt, fra dato 2074
<KortDato>
Vinterstengt, til dato 2223
<KortDato>
Nattestengt, fra dato 2073
<KortDato>
Nattestengt, til dato 2222
<KortDato>
Avgrensa vinterdrift, fra dato 8836
<KortDato>
Avgrensa vinterdrift, til dato 8837
<KortDato>
Hovedproblem 9957
Snøfokk
Vind
Bølger
Stormflo
Flom
Isgang
Gjentakelsesintervall 9958
Flere ganger per måned
Flere ganger per år
1-2 ganger årlig
Hver 2.-5. år
Sjeldnere enn hvert 5. år
Terskelverdi 9959
<Tekst>
Kilde 9960
<Tekst>
Tilleggsinformasjon 10765
<Tekst>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk