NVDB DatakatalogVinterdriftsstrategi 106

Angir hvilken strategi det skal være i forhold til vinterdrift på strekningen.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100106
<>
Type strategi 1158
Strategi bar veg
Strategi vinterveg
Mellomstrategi
Merknad 7838
<Tekst>
Geometri, linje 4804
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk