NVDB DatakatalogFartsgrense 105

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100105
<>
Fartsgrense 2021
80 km/h
90 km/h
30 km/h
40 km/h
20 km/h
110 km/h
50 km/h
60 km/h
70 km/h
100 km/h
Vedtaksnummer 1891
<Tekst>
Arkivnummer 9155
<Tekst>
Gyldig fra dato 5127
<Dato>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk