NVDB DatakatalogFartsgrense 105

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.

Egenskapstyper

Fartsgrense 2021
[km/h]
2738: 80
2741: 90
2726: 30
2728: 40
11576: 20
9721: 110
2730: 50
19642: 120
2732: 60
19885: 5
2735: 70
5087: 100
Vedtaksnummer 1891
Tekst
Geometri, hjelpelinje 11845
GeomLinje eller Kurve
Gyldig fra dato 5127
Dato
Arkivnummer 9155
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk