NVDB DatakatalogUtgår_Bruksklasse, uoffisiell 104

Angir bruksklasse. Foreløpig versjon for intern bruk

Egenskapstyper

Bruksklasse 5179
9810: Bk10 - 42 tonn
9811: BkT8 - 40 tonn
18419: Spesiell begrensning
18420: Spesiell begrensning
18421: Spesiell begrensning
18422: Spesiell begrensning
7049: Bk6 - 28 tonn
9865: Spesiell begrensning
7050: Bk8 - 32 tonn
7051: Bk10 - 50 tonn
7052: BkT8 - 50 tonn
Bruksklasse vinter 5180
7056: Bk8 - 32 tonn
7057: Bk10 - 50 tonn
7058: BkT8 - 40 tonn
Bruksklasse tele 5181
7060: Bk6 - 28 tonn
7062: Bk8 - 32 tonn
7063: BkT8 - 50 tonn
7064: BkT8 - 40 tonn
Aksellast, tele 7576
Tall [t]
Maks vogntoglengde 5186
7072: 12,40
11654: Spesiell begrensning
9866: Utgår_19,50*
7070: 19,50
7071: 15,00
Veggruppe 5184
9812: Ikke
7077: A
7078: B
Strekningsbeskrivelse 5183
Tekst
Strekningsbeskrivelse, spesialtransport 8800
Tekst
Strekningsbeskrivelse, tømmertransport 8801
Tekst
Strekningsbeskrivelse, modulvogntog 9308
Tekst
Stekningsbeskrivelse, mobilkran-vegnett 9309
Tekst
Strekningsbeskrivelse, 2 x totalvekt 10721
Tekst
Merknad 5182
Tekst
Maks totalvekt modulvogntog 9125
[t]
13696: 50.0
12155: 60.0
Maks vogntoglengde modulvogntog 9126
[m]
12156: 25.25
Maks totalvekt tømmertransport 9127
[t]
13697: 50.0
13810: 60.0
12157: 56.0
Maks vogntoglengde tømmertransport 9128
[m]
13789: 24.0
12158: 22.0
Modulvogntog, vinterstengt 10722
17308: V
Modulvogntog, linksemitrailer 10723
17309: L
2 x totalvekttabell (12/100) 9254
12900: 100
12901: Nei
17311: 100*
Mobilkraner, motorredskap (12/65) 9256
12903: Nei
13002: 2 og 3 aksler
13003: 4 og 5 aksler
13004: Over 5 aksler
Maks vogntoglengde, skiltet 8804
Tall [m]
Maks kjøretøylengde, skiltet 8805
Tall [m]
Maks totalvekt kjøretøy, skiltet 7542
Tall [t]
Maks totalvekt vogntog, skiltet 7577
Tall [t]
Maks aksellast, skiltet 7578
Tall [t]
Geometri, linje 4802
GeomLinje eller Kurve

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk