NVDB DatakatalogBruksklasse, uoffisiell 104

Angir bruksklasse. Foreløpig versjon for intern bruk

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100104
<>
Bruksklasse 5179
Bk10 - 42 tonn
BkT8 - 40 tonn
Spesiell begrensning
Spesiell begrensning
Spesiell begrensning
Spesiell begrensning
Bk6 - 28 tonn
Spesiell begrensning
Bk8 - 32 tonn
Bk10 - 50 tonn
BkT8 - 50 tonn
Bruksklasse vinter 5180
Bk8 - 32 tonn
Bk10 - 50 tonn
BkT8 - 40 tonn
Bruksklasse tele 5181
Bk6 - 28 tonn
Bk8 - 32 tonn
BkT8 - 50 tonn
BkT8 - 40 tonn
Aksellast, tele 7576
<Tall> [t]
Maks vogntoglengde 5186
12,40
Spesiell begrensning
Utgår_19,50*
19,50
15,00
Veggruppe 5184
Ikke
A
B
Strekningsbeskrivelse 5183
<Tekst>
Strekningsbeskrivelse, spesialtransport 8800
<Tekst>
Strekningsbeskrivelse, tømmertransport 8801
<Tekst>
Strekningsbeskrivelse, modulvogntog 9308
<Tekst>
Stekningsbeskrivelse, mobilkran-vegnett 9309
<Tekst>
Strekningsbeskrivelse, 2 x totalvekt 10721
<Tekst>
Merknad 5182
<Tekst>
Maks totalvekt modulvogntog 9125
50.0 t
60.0 t
Maks vogntoglengde modulvogntog 9126
25.25 m
Maks totalvekt tømmertransport 9127
50.0 t
60.0 t
56.0 t
Maks vogntoglengde tømmertransport 9128
24.0 m
22.0 m
Modulvogntog, vinterstengt 10722
V
Modulvogntog, linksemitrailer 10723
L
2 x totalvekttabell (12/100) 9254
100
Nei
100*
Mobilkraner, motorredskap (12/65) 9256
Nei
2 og 3 aksler
4 og 5 aksler
Over 5 aksler
Maks vogntoglengde, skiltet 8804
<Tall> [m]
Maks kjøretøylengde, skiltet 8805
<Tall> [m]
Maks totalvekt kjøretøy, skiltet 7542
<Tall> [t]
Maks totalvekt vogntog, skiltet 7577
<Tall> [t]
Maks aksellast, skiltet 7578
<Tall> [t]
Geometri, linje 4802
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk