NVDB DatakatalogFartsdemper 103

Fysisk tiltak for å holde fartsnivået lavt.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100103
<>
Type 1156
Rumlefelt
Fortausutvidelse i kryss
Innsnevring og sideforskyvning
Fartsdump
Fartsputer
Fartshump
Busshump
Innsnevring
Trafikkøy
Sideforskyvning
Profil 8799
Profil 8, trapes-40
Profil 9, trapes-50
Kuleflate
Sopp
H-hump
S-Hump
Dobbel hump
Profil 1, sirkel-30
Profil 2, sirkel-40
Profil 3, sirkel-50
Profil 4, modifisert sirkel-30
Profil 5, modifisert sirkel-40
Profil 10, Pute-30
Profil 6, modifisert sirkel-50
Profil 11, Pute-40
Profil 7, trapes-30
Materiale/belegning 8798
Stein, brostein
Asfalt
Betongstein
Betong, prefabrikert
Lengde 1331
<Tall> [m]
Høyde 1589
<Tall> [m]
Bredde 1691
<Tall> [m]
Byggeår 10288
<Tall>
Prosjektreferanse 11083
<Tekst>
Geometri, punkt 4801
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk