NVDB DatakatalogJernbanekryssing 100

Sted i vegnettet hvor veg og jernbane krysses

Egenskapstyper

Type 1153
2768: I plan, uten sikring
2769: I plan, lysregulert
3905: I plan, lysregulert, bom, hel
2770: I plan, lysregulert og bom
3906: I plan, lysregulert, bom, halv
2771: Veg over
3907: I plan, lysregulert, grind
2772: Veg under
2767: I plan
Tilleggsinformasjon 11576
Tekst
Geometri, punkt 4799
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Ja
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk