NVDB DatakatalogJernbanekryssing 100

Sted i vegnettet hvor veg og jernbane krysses

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100100
<>
Type 1153
I plan, uten sikring
I plan, lysregulert
I plan, lysregulert, bom, hel
I plan, lysregulert og bom
I plan, lysregulert, bom, halv
Veg over
I plan, lysregulert, grind
Veg under
I plan
Geometri, punkt 4799
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Ja
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk