NVDB DatakatalogNedsenka kantstein 10

Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks i forbindelse med avkjørsler og gangfelt

Egenskapstyper

Lengde 1302
<Tall> [m]
Dybde 1656
<Tall> [m]
PunktTilknytning 100010
<>
Byggeår 10331
<Tall>
Prosjektreferanse 11033
<Tekst>
Geometri, punkt 4718
<GeomPunkt>
Geometri, linje 8915
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk