Diverse nyttig med NVDB-data, noe eksperimentelt

NVDB datakatalog

NVDB kontoutskrift

NVDB rapporter

Vegreferanser

Diverse (kart)verktøy for å sjekke gamle og nye vegreferanser, vegsystem-referanser etc.

Sammenlign nytt og gammelt referansesystem. Her kan du skrive inn referanser på nytt eller gammelt system og få det oversatt, eller klikk i kartet og få frem både nytt og gammelt.

Sjekk tidsutvikling vegreferanse. Mer avansert verktøy for å se historien til vegnett og vegreferanseverdier.