Diverse nyttig med NVDB-data, noe eksperimentelt

NVDB datakatalog

NVDB kontoutskrift

NVDB rapporter

Sjekk NVDB vegreferanser fra to kilder

Vegviseren

Sjekk tidsutvikling vegreferanse

Sjekk dagens vegreferanse